Ανάπλαση μυαλού

Όλοι εκτιμούν ένα χαμόγελο.
Οι άνθρωποι φιλιούνται.
Προς αναζήτηση της ησυχίας ώστε να ακουστεί η καπνισμένη φωνή
που σε εκπαιδεύει στην σκέψη και την μάθηση .
Με κάθε πείραμα παραπάνω καταλαβαίνω ,
ιδέες κατεβάζω από το μέρος που αναπαύονται ,
κόσμοι ανοίγονται μπροστά μου και πάλλονται.
Δονήσεις και ενέργεια ,
ερμηνεύω με τρόπο άνετο την συντέλεια .Η νέα αρχή χαρίζει πρόοδο ,
είναι μέσο για διάλογο ή μονόλογο,

Στην γέφυρα που ενώνει το νου με την όραση,
διαμορφώνω τον κόσμο πιο εθιστικό από την τηλεόραση .

Δεν βλέπεις από τα μάτια τους ,
ακούς την ομιλία τους ,
θέλεις κάτι άλλο σίγουρα,
χαλάς τα παιχνίδια σου.

Φροντίδα , αγάπη , στοργή , λέξεις με συγγενική διάθεση
χωρισμένες με μια λεπτή γραμμή από την αντιπαράθεση.

(Visited 45 times, 1 visits today)

One comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.