Η παρακμή της επικοινωνίας

Επικοινωνώ σημαίνει και ανταλάσω ενέργεια.
Επικοινωνώ ευχάριστα σημαίνει κλέβω ενέργεια.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.