Ο βροχοποιός

Μια φορά και έναν καιρό ήταν κάποιος που τον έλεγαν βροχοποιό.
Αυτό συνέβαινε για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι κάθε φορά που του συνέβαινε κάτι συνταρακτικό, χαρά, λύπη, δυνατός έρωτας ή πόνος, ο βροχοποιός προκαλούσε βροχοπτώσεις σύντομες ή μεγάλες, ανεπαίσθητες ή δυνατές.
Το όνομά του οφειλόταν όμως και σε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Τα έκανε πάντα μούσκεμα και αυτό δεν άρεσε στους περισσότερους ανθρώπους.Την ιδιότητά του αυτή ο βροχοποιός δε τη γνώριζε. Άλλοι πιο ψύχραιμοι και παρατηρητικοί την είχαν προσέξει. Δεν ήταν όμως σίγουροι για τις παρατηρήσεις τους, γιατί πίστευαν ότι τη βροχή την προκαλεί ο Θεός ή και η φύση….
Πώς να τα βάλουν όμως με το Θεό ή τη φύση ;
Γι’αυτό προτιμούσαν να τα βάζουν με τον βροχοποιό……

(Visited 20 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.