Ο χρόνος που δεν γύρισε πότε πίσω

Στα δέκα του ήταν ασταμάτητος

στα είκοσι ήταν εργασιομανής

και στα τριάντα πλούσιος.

Στα σαράντα ήταν πλήρης

ενώ στα πενήντα του μπερδεμένος.

Στα εξήντα του κουρασμένος

στα εβδομήντα ευαίσθητος

και στα ογδόντα μόνος.

Αλλά δεν του έλειπε. Όταν σου λείπει κάτι σημαίνει ότι έχεις την ελπίδα ότι θα ξαναρθεί. Εκείνος δεν την είχε και αυτό το είχε μάθει από όταν ήταν μικρός.

(Visited 89 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.