Ύπνος

Ο Ύπνος, ο μέγας δικαστής

αποφασίζει πάντα

για το πώς θα δικασθείς.

Αν θα ξυπνήσεις ένοχος
η αν κοιμηθείς αθώος.

(Visited 48 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.