Περίπατος

    Οι εξορμήσεις μας δεν είναι άλλο από περιηγήσεις που συνίστανται μόνο για να επιστρέψουμε πάλι το σούρουπο στο μέρος που είναι η καρδιά μας , εκεί που ξεκινήσαμε . Η μισή από την βόλτα δεν είναι τίποτα άλλο από την αναπόληση των βημάτων μας . Θα πρέπει να επεκτείνουμε την πιθανά συντομότερη βόλτα […]