Μονό(διά)λογοι

Αυτή: Με πλακώνουν οι τοίχοι εδώ μέσα Αυτός: Αγάπη μου, το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο. Εξάλλου εγώ σου είπα να πηγαίναμε σε μεγαλύτερο. Αυτή: Δε διαφώνησα ότι είναι μεγάλο το σπίτι. Μάλλον παραείναι. Αυτός: Πάντα βρίσκεις από το πουθενά το πρόβλημα. Τι άλλο να σου δώσω μωρή; 150 τετραγωνικά δε σου φτάνουν; Αυτή: Δεν έχει […]