Σκοπός

        Γαμώτο , άλλη μια κενή σελίδα περιμένει με ανυπομονησία το μελάνι μου πως μπορώ να την απορρίψω ? Αν και ο χρόνος πιέζει προτιμώ να μην ενδίδω στο άγχος , μου μοιάζει με αρρώστια που εισβάλλει στον οργανισμό και τον κάνει ευάλωτο , πόσο καλά αποδίδεις κάτω από πίεση εξάλλου? Πρέπει […]